S-LASS News

Årsstämma 2016

Vid årsstämman den 19 maj beslutades att nätverket S-läss avvecklas i den föreningsliknande form som skett sedan starten. Medlemmarnas engagemang i föreningen har minskat och samarbetet behöver ta sig nya former. Stämman beslutade dock att S-läss fortsätter som ett mer informellt nätverk och en svensk del av det europeiska nätverket E-läss.

Till protokollet

E-läss som startade för några år sedan leds av Tommy Hertzberg, SP, och vi ser möjligheterna att S-läss drivs på liknande sätt. Det var stämmans förhoppning att lättviktsfrågor och projekt även fortsättningsvis kan lyftas och utvecklas via nätverket. SP lovade att också fortsättningsvis hjälpa till att underlätta kontakter och samarbete.

Nedan hittar du en av presentationerna från årsstämmans seminariedel (fler kommer att presenteras efter hand).

Stora lastbärande lättviktspaneler, Göran Olsson från SAPA

Lättviktsfartyg och vinterförhållanden, Johan Edvardsson från C Marine AB

Electricity strikes back, Hans Thornell från Echandia Marine AB

S-LÄSS Traditionella höstmöte ägde rum den 4 november 2015

Som vanligt med fokus på att lära oss mer. Dagens programpunkter komatt vara en lägesrapport beträffande regelverk för lättvikt, speciellt med avseende på SOLAS Regel 17 och lättviktsfartyg och isförhållanden samt presentation av en vitbok.

Mötet ägde rum hos CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm

Läs mer om mötet: https://e-lass.eu.loopiadns.com/archive/s-lass/s-lass-events/

Marinteknikdagarna på KTH i Stockholm 10-11 juni 2015

Studenter presenterade examensarbeten och projektarbeten i sessioner ledda av ordföranden från företag och myndigheter.

Totalt var det 8 sessioner under de två dagarna. På onsdagskvällen den 10 juni arrangerade Skeppsällskapet en arbetsmarknadsmässa (i T-centralen Drottning Kristinas väg 29) där branschföretag ställde ut och dagens och morgondagens marina ingenjörer möttes. 

Den andra konferensdagen, torsdagen den 11 juni, avslutades med middag för studenter, alumni och företagsrepresentanter.

Myth about funding opportunities

TWI and the SSA are organising a joint event to explain funding opportunities in the maritime sector. This event aims to bust the myth about funding opportunities only being for the large maritime organisations. To be opened by David Elson of Innovate UK, describing the maritime funding landscape, followed by presentations on successful collaborative projects in this sector, and will also feature a guide to the collaborative bidding process. The event is open to any organisation in the maritime sector that is interested in UK and European collaborative projects, and is hosted by TWI in Cambridge in their new conference centre.

Read more

Nya Göta älv-färjan Älveli

Nya Göta älv-färjan Älveli är förberedd för batteridrift, har en unik klimatanläggning och ett nytt styrsystem.

Läs artikeln från Sjöfartstidningen, 27 mars:

Alveli_Sjofartstidningen_27_mars

Status Report: Lightweight Structures at Sea

SP Fire Research’s involvement in fire-resistant lightweight materials for marine applications has contributed to the construction of several smaller lightweight vessels, and to the current discussion within the International Maritime Organisation (IMO) of how larger ocean-going vessels could be built using plastic composites.

Read more here

Roadshow om energieffektiva färjor

Under 2 dagar i maj har vi haft en Roadshow. Vi ville visa på möjligheterna att leva upp till ökade miljökrav med ny generation energieffektiva lätta passagerarfärjor.

Vi har i Sverige många mindre passagerarfärjor som med hög genomsnitts-ålder som snart faller för åldersstrecket. Möjligheterna är nu stora att ersätta dem med en ny generation energieffektiva färjor med ny teknik i nya koncept. Och kanske finns det anledning att också titta på ombyggnad av existerande färjor till grönare drift.

Roadshowen annordnades av SP i samarbete med Chalmers, Lighthouse och KTH. Detta är ett arrangemang inom MARKIS.

Du hittar presentationerna här genom att klicka här

Extensions of the S-Lass at European level

The Annual General Meeting gave the Board a mandate to explore the interest to extend the network at a European level. E-lass. Effort to explore the interest has started up. Inform your European colleagues about our network and ask them to send an expression of interest. Application to join the e-lass.

Läs mer om Lättviktssatningar på
8,7 millioner til nordjysk kulfiberfærgeprojekt

Läs mer här:

Pressmeddelande

Millioner til nordjysk kulfiberfærge

Regeringen investerer 20 millioner kr. i seks grønne maritime projekter

Støtte til seks grønne maritime projekter

The Autumn Meeting 2013

Fire on board ships and offshore installations can have devastating consequences. Therefore, it is also often fire, dimensioning the structures at sea. Regulations are based on steel as a construction material, but there may be large profits to be made by being able to use lightweight materials in various applications. Composites and metallic lightweight materials provide new opportunities but require an awareness of the limitations and regulations particularly in fire technology.

According to members’ requests this year’s autumn meeting will focused on the matter of fire and fire regulations and will take place at SP in Borås in October 2013.